Program och kurser

Byggkurser – Energisnåla hus – Arbetsrätt – Entreprenadjuridik

KA4-utbildning enl. PBL Nivå N.K
Lokal : I Lerum

Övningsfrågor kommer att delas ut som hemläxa.
Hemstudier är obligatoriska.

Tentamen
De som deltager i utbildningen kan välja att, till extra kostnad, tentera och ansöka om certifiering. Diplom över genomgången utbildning utdelas.
Certifieringsorgan: Kiwa Karlskrona

Information om nya plan- och bygglagen

Kostnad
Kontakta oss för mer information berörande kostnaden för utbildningen.
Mervärdesskatt utgår enbart för kurslitteratur.
Avser heldagsutbildning och halvdagsgenomgång.

Anmälan till erik.eglen@telia.com
Eller på tel enligt nedan.

Väl mött
Kursansvarig Erik Eglén
Frågor på tel: 0302-314 50 E.E.
0302-158 58 SV exp.

Dessutom kurser i:
– Entreprenadjuridik
– Arbetsrätt
– Uppdatering KA
– Energieffektivt byggande (Energisnåla hus)

Sveriges Ingenjörer och Studieförbundet Vuxenskolan
Inbjuder till

BAS-P & U
Lokal : I Lerum

From 1 januari 2011 gäller kravet på utbildning av BAS P & U. Ska du agera bas ska du uppfylla minst tre krav: 1 vara lämplig som person, 2. erfarenhet motsvande minst tre år, 3. ha relevant utbildning som uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.

Som Bas P är du ansvarig som arbetsmiljösamordnare för planering och projektering och som Bas U är du ansvarig för utförandet. Set kan vara två olika personer eller samma.

Kursen hjälper dig i hur arbetsmiljöfrågor ska styras hela vägen från planering till färdigställande av byggprojektet. vi går igenom bl a arbetsmiljölagen, arbetsmiljöpolicy, första hjälpen, arbetsmiljöplan, riskanalys, belastningsergonomi, skyddsombud m.m.

Frågor till 0302-314 50 eller erik.eglen@telia.com
Anmälan till Studieförbundet Vuxenskolan 0302-158 58 eller lerum@sv.se

Väl mött!